La Fama Damas vs River Plate Damas

8:00 pm

Britannia Damas vs RCA Damas

8:00 pm

RCA Damas vs Arsenal Damas

8:00 pm

La Fama Damas vs Britannia Damas

8:00 pm

Britannia Damas vs Dakota Damas

8:00 pm

La Fama Damas vs Estrella Damas

8:00 pm

Arsenal vs Bubali

8:00 pm

Juventud TL vs Brazil Jrs.

6:00 pm

Sportboys vs C.D.R.A

8:30 pm

RCS vs Estudiantes

6:30 pm